EMDR

EMDR o Desensibilització i Reprocessament mitjançant Moviments Oculars és un abordatge psicoterapèutic innovador que accelera el tractament d'un ampli rang de patologies.

La nostra feina com a especialistes en EMDR consisteix a comprendre l'efecte de les experiències vitals adverses i traumàtiques sobre la patologia i el processament d'aquestes experiències mitjançant procediments estructurats que inclouen moviments oculars o altres formes d'estimulació bilateral.

Quan una persona té una experiència traumàtica, de qualsevol magnitud, aquest record es queda atrapat a la seva pròpia xarxa neurològica tal com va passar, incloent-hi les imatges, olors, gustos, sons i creences. La conseqüència és que el sistema de processament del cervell s'encalla i els estímuls del nostre entorn que es poden relacionar amb aquest record poden reactivar-lo inconscientment donant lloc al malestar emocional i símptomes diversos.

Quan parlem d'experiència traumàtica incloem des de situacions en què hem pogut passar molta vergonya, culpa, por, tristesa, ja sigui perquè ens han ridiculitzat de petits a l'escola, o ens van tancar durant una estona al bany, o escoltem notícies aterridores… , fins a un accident de cotxe, un abús sexual o altres de més magnitud. És a dir, és traumàtic qualsevol esdeveniment que sentim que amenaci el nostre benestar físic o emocional.

Amb l'estimulació bilateral o EMDR, es facilita que la xarxa neuronal on va quedar gravada l'experiència traumàtica es desembussi i poder arribar a una millor comprensió del que ha passat en connectar-la amb una altra xarxa neuronal on hi ha informació adaptativa i útil. Aquesta associació produeix un processament accelerat de la informació que fa que el record traumàtic sigui desensibilitzat i, per tant, deixi d'afectar-nos a la vida quotidiana.