Psicologia

En PsicoAP oferim un servei de psicologia per a

Persones adultes

Enfoquem la teràpia treballant a nivell individual i personalitzat perquè cada persona és diferent. T'oferim un espai de confiança en el qual poder expressar el teu malestar, i on poder adquirir eines per a aconseguir un major benestar i qualitat de vida.

Infantojuvenil

Per a nosaltres la teràpia psicològica per a nens i adolescents és especial. Es tracta d'una època en la qual som més vulnerables, perquè ens trobem en ple desenvolupament físic, emocional i social. Considerem que aquesta etapa estarà condicionada principalment pel vincle d'aferrament i el desenvolupament neurofuncional del cervell. Treballarem per a aconseguir una base segura amb les figures d'aferrament, així com a donar significats sobre el què passa al nostre voltant i posar paraules i gestionar pensaments i emocions. 

A més, treballarem de manera paral·lela i en equip amb la família i l'escola, per tal de millorar el desenvolupament cognitiu i emocional en tots els àmbits.

Com treballem?

Recollida d'informació i objectius

Adquisició de recursos i estabilització

Entendre el nostre món intern

Treball de reprocessament i integració

Seguiment

Familiar

La psicologia familiar consisteix a treballar aquells problemes que estiguin afectant la unitat familiar i la relació entre els seus membres. L'objectiu és oferir un espai segur on poder analitzar i resoldre conflictes així com oferir una nova mirada per aconseguir una millor harmonia familiar.

Parella

Amb la teràpia de parella pretenem augmentar el benestar dels dos membres de la parella en adonar-nos dels patrons que perpetuen i reforcen el conflicte. A PsicoAP treballarem per oferir-te recursos per superar les dificultats en la relació, els possibles conflictes a la parella i/o la insatisfacció sexual.

Forense i jurídica

Realitzem avaluacions psicològiques objectives, anàlisi funcional del comportament, formulació d'hipòtesis de treball i el seu contrast amb les investigacions psicològiques forenses. De manera que els nostres informes pericials tenen tota la validesa científica i una perfecta expressió legal per a advocats, jutges i juristes. També ens preparem exhaustivament per a la possible ratificació tenint en compte totes les variables implicades en la defensa oral.