Psicologia educativa

La psicologia educativa és la branca de la psicologia que s'encarrega d'estudiar l'aprenentatge i el desenvolupament humà en l'educació.

Reeducacions psicopedagògiques

Dins de la psicologia educativa, l'objectiu de les reeducacions psicopedagògiquesconsisteix a oferir una intervenció psicoeducativa específica i individual a alumnes d'infantil, primària o secundària, que mostren alguna dificultat concreta d'aprenentatge vinculada a trastorns específics (dislèxia, discalcúlia, TDAH, TEL,…) o bé que requereixen millorar el seu rendiment acadèmic.

A més, la reeducació també aborda aspectes emocionals i conductuals com: autonomia, autoestima, autoeficàcia, motivació, i afavoreix comportaments que faciliten bons hàbits d'estudi i treball.

Per nosaltres és molt important tenir entrevistes periòdiques amb la família i també amb el centre escolar per poder treballar de la mà.

Reforç escolar

PsicoAP ofereix classes de reforç escolar i suport a l'estudi per a totes les edats en l'àmbit de la psicologia educativa. Aquestes classes estan dirigides a alumnes que tenen dificultats en alguna matèria en particular, que necessiten millorar el seu rendiment en les àrees instrumentals bàsiques, o que volen reforçar les seves tècniques d'estudi en general amb la condició d'obtenir major profit del seu esforç i millorar els seus resultats acadèmics.
Sense deixar de banda l'acompanyament emocional, tan important en aquesta etapa per a evitar angoixa o ansietat relacionades amb els estudis.

Fase 1 refuerzo escolar

Primera entrevista amb la família per tal de conèixer millor l'infant i establir la intervenció més adequada

Fase 2 refuerzo escolar

Coordinació amb el centre escolar i professionals de referència

Fase 3 refuerzo escolar

Inici de la intervenció psicopedagògica

Orientació acadèmica i professional

Si teniu dubtes, us ajudem a treballar el procés de descoberta personal i vocacional; orientar-te i acompanyar-te en el procés d'elecció d'estudis, centre, treball, …; potenciar les estratègies necessàries per continuar explorant la teva vocació i entorn professional; et facilitarem eines per a la creació o millora del teu CV, recerca de feina, elaboració d'un pla de cerca de feina, preparació d'entrevistes de selecció, etc.; i et proporcionem suport a la gestió emocional, si tot aquest procés et genera angoixa o algun malestar.