Logopèdia

Infantojuvenil i adults

L'objectiu de la logopèdia consisteix en la prevenció, l'avaluació i la intervenció dels trastorns del llenguatge, la parla, la deglució, l'audició i la veu.

Se trata de una terapia dirigida a personas de todas las edades y que se realiza de manera multidisciplinar, contando con la colaboración tanto de otros profesionales (sanitarios o educadores) como de la familia del usuario o usuaria.