Aula Virtual

El cervell és bàsicament una màquina predictiva encaminada a reduir la incertesa de l’entorn. Imagina, mentre et trobes al teu treball, jo m’apropo a casa teva i et canvio el pom de la porta. Arribes a casa de nit i la llum del portal no s’encén, agafes el pom de la porta amb la mà i perceps que alguna cosa “no va bé”, és a dir, el teu cervell ha fet una predicció del que et trobaràs quan agafis el pom entre les teves mans. Quan intentem definir el concepte de “funcions executives” ens referim a la capacitat d’establir solucions a un problema nou, fent prediccions de les conseqüències a les quals ens poden portar cada una de les solucions imaginades. I que succeeix quan realitzem prediccions de les conductes, pensaments, creences o les intencions d’altres? El concepte de “teoria de la ment” (ToM) es refereix a l’habilitat per a comprendre i predir la conducta d’altres persones, els seus coneixements, les seves intencions i les seves creences.

Què pots aconseguir si treballes la ToM?

– Ser capaç de considerar idees i diferents possibilitats de resposta flexibilitat cognitiva) – Saber incorporar informació abans de prendre decisions

– Poder elegir les respostes del nostre comportament.

– Vigilància i autoregulació (inhibició)

Perquè és important la ToM?

Empatia: conèixer les intencions, desitjos i sentiments en altres persones (anticipar, predir) en conseqüència.

Important per a aconseguir la cooperació, la interacció social exitosa, establir relacions afectives per a la reproducció, evitar perills i amenaces.

Permet utilitzar metàfores, reconèixer sarcasme, ironia. Possibilitat d’enganyar o detectar l’engany. Comprendre regles no escrites, convencions i normes socials.

Hi ha alguns trastorns psicològics on la teoria de la ment es veu afectada. És el cas de la síndrome d’Asperger. Deixem un exemple d’un cas real: J és un nen de 10 anys amb síndrome d’Asperger. Al veure per primera vegada al seu mestre li comenta a la seva mare, en veu alta, “quin (mala) pinta té aquest”. La seva mare es preocupa i li fa un comentari a la psicòloga sobre la forma de ser del nen i li diu que a vegades li posa en situacions incòmodes er la seva manera desinhibida d’expressar-se. Ell no té la intenció d’agredir al mestre però no és capaç de tenir en compte que aquest tipus de comentaris poden ferir la sensibilitat de les persones. Tampoc té l’habilitat de dissimular el que està pensant o comentar-ho en veu baixa. Després conversa amb el seu mestre com si res hagués succeït i el convida a què un dia vingui a jugar amb la seva ” play station“. Aquesta espontaneïtat pot portar-lo a no respectar convencions socials.

Teoria de la ment