Aula Virtual

La teràpia de parella és cosa de dos i normalment és un el que dóna la veu d’alarma i l’altre, almenys està disposat a col·laborar. Quan la relació comença a deteriorar-se i es pensa seriosament que no es pot aguantar més i no es veu sortida, és el moment de plantejar-se la possibilitat que alguna persona aliena i professional pugui ajudar. La possibilitat de la separació està sempre, però s’ha de tenir en compte que és molt dolorosa, sobretot quan hi ha nens petits. Els principals problemes de parella que tractem al Gabinet de Psicologia i Logopèdia AP, són els següents:

  • Problemes de comunicació
  • Conflictes i discussions
  • Dubtes, inseguretat en la parella
  • Gelosia
  • Infidelitat
  • Separació i ruptura