Aula Virtual

La psicologia és la ciència que estudia els processos mentals i del comportament dels éssers humans i de les seves interaccions amb el medi físic i social.

A vegades, hi ha situacions externes que poden provocar algun tipus de desequilibri i donar lloc a diferents trastorns psicològics o altres símptomes que, sense la necessitat de constituir un diagnostico, són igualment font de malestar i poden afectar profundament al desenvolupament de la persona en la majoria de les seves àrees d’actuació; des de l’àmbit laboral o escolar, fins a les seves relacions familiars, de parella o socials.

Aquestes situacions poden ser objectivament perjudicials o poden estar influenciades per la percepció subjectiva que té un mateix d’aquestes. Sigui com sigui, el malestar que pateix la persona és real i és necessari abordar-lo per poder respondre de la manera més adaptativa possible.

La funció del psicòleg és oferir un ampli ventall d’estratègies que poden ajudar a la persona a afrontar millor aquestes situacions.

Al nostre centre abordem una àmplia gama de trastorns psicològics, així como diferents problemàtiques que poden afectar a la qualitat de vida, la salut i les relacions interpersonals.

No obstant, no només treballem amb aquells problemes o símptomes que produeixen malestar, també treballem per aconseguir una vida més plena o per aconseguir objectius personals, treballant l’autoestima, problemes d’inseguretat, timidesa, establiment de metes realistes i hàbits de vida eficaços que ajuden a millorar la productivitat personal.

Nosaltres treballem des d’un enfocament integrador, majoritàriament cognitiu conductual, escollint aquelles eines que ens permetin abordar el problema per aquella persona en concret, en funció de les seves característiques personals i situacionals. Aquest treball el realitzem partint de la dimensió cognitiva, conductual, emocional y fisiològica.

Des del nostre centre volem acompanyar-te en aquest procés de canvi i de superació, oferint un espai de trobada terapèutic i de reflexió.