Aula Virtual

Els nens experimenten pors molt variades al llarg del seu desenvolupament. La majoria són passatgeres, de poca intensitat i pròpies d’una determinada edat: són les pors evolutives. Aquestes són saludables, perquè ofereixen l’oportunitat d’aprendre a afrontar situacions difícils i estressants amb les quals, tard o d’hora, tots topem.

No obstant això, hi ha altres pors que no remeten espontàniament, sinó que perduren. Aquestes pors es converteixen llavors en un problema, perquè interfereixen en el funcionament diari dels nens i les seves famílies.

Davant la por a la foscor a l’hora d’anar a dormir és interessant adonar-nos que el moment d’anar a dormir coincideix amb l’aturada de la diversió (i la fi d’una sèrie d’activitats agradables pels nens) i el començament d’altres menys atractives. Moltes vegades l’hora d’anar a dormir suposa deixar de jugar, de veure la TV, d’estar amb els adults… és a dir: separar-se dels pares per quedar-se sol en una habitació fosca.

La por a la foscor s’associa amb d’altres pors diferents: separació, soledat, éssers imaginaris i dolents, dany físic… Davant tot això, els pares podem dur a terme algunes conductes útils, com per exemple, ensenyar-los a utilitzar estratègies com la relaxació o la imaginació: els ensenyem a imaginar coses positives i agradables (de manera que sigui incompatible amb l’estat desagradable de la por).

Si, per exemple, protesten en apagar la llum, es redueix progressivament la intensitat mitjançant un regulador electrònic o mitjançant el grau d’obertura de la porta de l’habitació.

Establir rutines per anar a dormir ajuda. Ens hem d’assegurar que a l’hora convinguda el nen no experimenti gana, set, empatx, cansament excessiu, o ganes d’anar al lavabo. És convenient acostumar-se, diàriament, a la mateixa pauta abans d’anar a dormir. Els rituals a l’hora d’anar a dormir promouen l’adquisició d’hàbits de son saludables i proporcionen seguretat i relaxació. També podem llegir algun conte abans de posar-lo a dormir que l’ajudi a descansar.

Per últim: enfronteu-vos a la por com si fos un joc! Jugueu amb la imaginació. Hi ha molts jocs infantils que podeu fer a l’habitació per tractar les pors a la foscor: l’amagatall amb la llum apagada (proporcionant alguna guia verbal per tal que el nen/a us pugui trobar, primer deixant-vos atrapar fàcilment i després, de manera progressiva, que vagi tardant més temps en capturar-vos). Jugueu a trobar el tresor amagat, amb la llum encesa i els ulls embenats (el nen o la nena ha de buscar una sorpresa amagada per després treure-la al passadís i veure què és). Feu sons d’animals amb la llum de l’habitació apagada, deixant que els nens es posin al llit i que escoltin amb atenció els sons d’animals que els pares fan des del passadís. Feu ombres de siluetes d’animals a les parets, amb la llum apagada i una llanterna…

Deixeu volar la imaginació! Els nens us ho agrairan i d’aquesta manera proporcionareu un ambient més agradable a l’hora de dormir. Hi haurà més probabilitats que descansin plàcidament i menys que es desvetllin espantats.

 

Mariona Alier.por

Pors, la foscor i l’hora d’anar a dormir