Aula Virtual

Si les famílies ajuden a afavorir l’autoestima en els seus fills i filles, els ajudaran a tenir més confiança en el que poden fer, a estar desitjosos d’aprendre noves coses dia a dia, a tenir una vida social acceptable i satisfactòria, i sobretot a poder gaudir del que fan. En canvi, quan l’autoestima es baixa, el nen o nen no aconsegueix estar adequadament en cap medi que se li presenta, no és capaç de gaudir de les activitats i comença a desenvolupar en ell un sentiment d’inferioritat. El nen o nena amb baixa autoestima es torna sensible, preocupat pel que els altres pensin d’ell i perd tot interès en les seves ocupacions.

Pautes bàsiques per afavorir l’autoestima infantil

Acceptació

Respecte

Límits

Suport

El principal és l’acceptació de les famílies cap el seu fill o filla, tal i com és, amb les seves qualitats i defectes. El nen o la nena va creixent, i la imatge que té d’ell mateix/a, es va formant del que diuen d’ell/a i de com el tracten les persones del seu voltant. Si el tracten bé, llavors pot sentir que és una persona valuosa; en canvi, si li fan veure, per exemple: que és un inútil, lleig o que molesta, llavors creixerà amb la idea de que és una persona que no mereix res i que no és important pels altres.

L’acceptació del nen/a s’expressa, tenint interès per les seves coses, preocupant-nos pel seu benestar físic i emocional, participant en les seves activitats i recolzant-lo per a resoldre els seus problemes

Si els nens i nenes se senten acceptats a la familia i a l’escola, posteriorment els hi serà més fàcil convertir-se en membres important del seu barri o d’altres grups socials ( companys de classe, de l’esplai, equip de futbol,..)

La segona característica per a formar els sentiments d’autoestima en el nen o nena, és el respecte. Quan els adults els criden, es burlen d’ells o els fan callar dient que no saben del que parlen, els nens o nenes poden reaccionar pegant a altres nens o nenes o discutint. Al llarg de la vida, els hi semblarà natural que altres persones els tractin de la manera que van estar tractats.

S’ha vist que la millor manera de canviar la conducta inadequada dels nens o nenes i la baixa autoestima, és canviar la manera de com se’ls tracta. Quan els pares/mares o adults que els envolten mostren respecte, interès i preocupació per ells, automàticament canvien la manera en què se senten.

La tercera condició per a formar l’autoestima són els límits. Això és el que per les famílies està permès i acceptat i el que no. Els límits són molt importants pel nen o nena, perquè li serveix de guiar per saber que és el que s’espera d’ell o ella. Si el nen o nena pot saber el que succeeix si fa cas o si no fa cas a les regles, se sentirà més segur/a. Sense límits no té manera de saber si està actuant bé o no.

Els límits han d’estar clars, és a dir, definir el que s’espera i com s’espera que es compleixi; també les sancions en cas que no es faci el que se li va demanar. Els pares i mares han de posar regles perquè es compleixin, explicant-les obertament.

La quarta característica per afavorir l’autoestima és el suport. Cada nen o nena ha d’aprendre que és el que vol, a prendre les seves pròpies decisions, a fixar-se metes i a complir-les. Quan els nens o nenes saben el que volen fer, com ho aconseguiran i el que cal per complir-ho, dirigeixen tot el seu esforç cap a aquesta meta i senten molta satisfacció quan ho aconsegueixen. Això s’aconsegueix a poc a poc, deixant que el nen o nena esculli, per exemple, el seu material escolar, la roba, les activitats que li agraden, etc. Les mateixes activitats seran la seva recompensa i no necessitarà l’estímul d’altres persones per a sentir-se bé.

El reconeixement dels èxits en la família i a l’escola, desenvolupen l’orgull familiar, escolar i el sentit de pertinença a un grup en el qual es considera valuós/a.

Pautes per les famílies per afavorir l’autoestima dels nens i nenes