Aula Virtual

En el Centre de Psicologia i Logopèdia AP, realitzem una avaluació neuropsicològica exhaustiva per a poder determinar quines són les dificultats del nen/a o adolescent. L’exploració neuropsicològica és un conjunt d’estratègies que proporciona mesures estandarditzades, objectives i fiables sobre els diferents aspectes del nen/a o adolescent, donant un perfil sobre les capacitats funcionals relacionades amb el funcionament del sistema nerviós central. I ens serveix per a valorar si hi ha cap problema d’aprenentatge (TDAH, Dislèxia,...)

El cervell del nen/a i de l’adolescent, és un cervell en desenvolupament, per tant, les capacitats i funcions del mateix aniran canviant a cada etapa evolutiva. Per això, és fonamental la realització d’avaluacions periòdiques que ens poden donar informació tant als professionals, als familiars i professors, i ens indiquen el funcionament del cervell del nen/a a cada una de les etapes evolutives per a les quals passa.

Els objectius de la nostra avaluació neuropsicològica infanto-juvenil són:

  • Determinar el desenvolupament cognitiu, conductual i emocional del nen/adolescent.
  • Identificar, descriure i quantificar tant els punts forts i febles.
  • Conèixer les implicacions del perfil cognitiu del nen o adolescent en el seu funcionament dins de l’entorn familiar, escolar i social.
  • Ajudar al diagnòstic clínic.
  • Dissenyar el pla de tractament individualitzat ( Rehabilitació)