Aula Virtual

És important fer tractament de logopèdia per adults i adultes quan s’hagi patit algun accident que afecti a les àrees del llenguatge i la parla. Després d’un accident de tràfic o simplement com a conseqüència d’una demència, o per afectacions que no s’han treballat en edats més tempranes. Les dificultats que es poden trobar són les següents:

Trastorns de la parla

  • Dislàlia: quan hi ha una alteració en l’articulació d’un o més fonemes, podent-se donar substitucions d’un fonema per un altre o omissions.
  • Disfèmia (tartamudesa): consisteix en una alteració de la fluïdesa de la parla, que està caracteritzada per repeticions o bloquejos espasmòdics, afectant així al ritme i a la melodia de la parla.
  • Disfonia (problemes de veu): quan es produeix una alteració d’alguna de les qualitats de la veu (intensitat, to, timbre).

Lectura labial i discriminació auditiva

Teràpia orofacial i miofuncional

  • Deglució atípica: quan es produeixen moviments inadequats de la llengua i/o altres estructures durant la fase oral de la deglució (això pot donar lloc a malformacions).
  • Respiració oral.
  • Incompetència labial.
  • Dificultats en la masticació.