Aula Virtual

Durant els primers anys de vida es produeix el procés d’adquisició del llenguatge, en primer lloc oral i posteriorment escrit. Per tant, és de vital importància prestar atenció al desenvolupament dels nostres fills i filles, per si presenten algun signe que pugui comprometre l’adquisició del llenguatge. Al nostre centre oferim el servei de logopèdia infantil.

Les patologies que treballem al centre són:

Alteracions del llenguatge:

 • Retard del llenguatge: quan hi ha un desfasament entre el llenguatge del nen/a i la seva edat cronològica, és a dir, presenta un llenguatge característic d’un nen/a més petit/a.
 • Trastorn del llenguatge: quan hi ha greus dificultats en el llenguatge.
  • Dificultats del llenguatge receptiu: impliquen una incapacitat per entendre el que els altres estan dient.
  • Dificultats del llenguatge expressiu: impliquen una incapacitat per expressar pensaments o idees.
  • Trastorn mixt del llenguatge receptiu-expressiu: impliquen una incapacitat per entendre i utilitzar el llenguatge parlat.

Trastorns de la parla

 • Dislàlia: quan hi ha una alteració en l’articulació d’un o més fonemes, per tant, es poden  donar substitucions d’un fonema per un altre o omissions.
 • Disfèmia (tartamudesa): consisteix en una alteració de la fluïdesa de la parla, que està caracteritzada per repeticions o bloquejos espasmòdics, afectant així al ritme i a la melodia de la parla.
 • Disfonia (problemes de veu): quan es produeix una alteració d’alguna de les qualitats de la veu (intensitat, to, timbre).

Teràpia orofacial y miofuncional

 • Deglució atípica: quan es produeixen moviments inadequats de la llengua i/o altres estructures durant la fase oral de la deglució (això pot donar lloc a malformacions).
 • Respiració oral.
 • Incompetència labial.
 • Dificultats en la masticació.