Aula Virtual

La logopèdia és la disciplina que s’encarrega del tractament de les patologies relacionades amb l’aparell fonador, auditiu i deglutor.

Les funcions del logopeda són avaluar, diagnosticar i intervenir en les dificultats del llenguatge, tant oral com escrit. També en els trastorns de la parla i en les alteracions de la veu i de les funcions orals no verbals, com és la deglució. Aquestes funciones es duen a terme en persones de qualsevol edat.

Quins serveis oferim?

Logopèdia infantil

Logopèdia per adults