Aula Virtual

¿Llegir ens fa més intel·ligents?

Aquesta setmana té un dels dies més particulars i especials de l’aSant-jordi-nens-300x240ny com és el dia de Sant Jordi. És per això que avui decideixo dedicar-li unes línies a aquest complex procés cognitiu que és la lectura. Les primeres passes dels nens a la lectura són abans del que molts suposem. Se sap que el desenvolupament de la lectura comença abans de l’aprenentatge formal quan la formació de petits conceptes sorgeix de l’associació entre paraules parlades i escrites. La lectura compartida entre pares i fills estimula la comprensió i facilita el desenvolupament d’habilitats de lectura fins i tot en la primera infància. Per als nens entre 3 i 5 anys els llibres no seran un mitjà per estimular les habilitats de lectura si no reben suport intensiu de l’adult per romandre atent, per fer interessant una història i entendre paraules desconegudes o frases difícils. La lectura compartida basada en les preguntes, explicacions o descripcions pot provocar canvis molt positius en les habilitats lingüístiques (especialment en el vocabulari). A més a més, els nens de més de 5 anys que llegeixen durant el temps lliure milloren el seu desenvolupament del llenguatge oral. Hi ha una relació mútua entre hàbit de lectura i competència lingüística, és a dir, als alumnes que els agrada la lectura i llegeixen més són més competents lingüísticament i al revés (els alumnes més competents amb el llenguatge llegeixen amb més freqüència). Això es deu a que gaudeixen més de la lectura i se senten més còmodes. Aquesta relació es fa més important cada any escolar perquè el seu coneixement general del llenguatge és també més gran. Tot això no vol dir que llegir més durant el temps lliure sigui suficient per convertir els nens en millors lectors, però sens dubte la lectura segueix sent fonamental en aquells nens amb més dificultats lectores. Quan aquests nens tenen un major contacte amb la lectura a casa és probable que millori la seva precisió i la seva fluïdesa en la lectura de textos.

L’hàbit lector també ha estat vinculat a una millor ortografia i fins i tot els estudiants universitaris que llegeixen per plaer també poden tenir més èxit acadèmic.

La lectura és a la ment el que l’exercici al cos.

Robert Addison

Mario Figueroa.

Lectura i llenguatge
Tagged on: