Aula Virtual

Què tal una bona dosis d’autoestima positiva per fer front a l’ansietat?

Les nostres experiències vitals negatives, les pressions diàries a les que estem sotmesos, la necessitat de reconeixement extern, la competitivitat i el fet de voler superar-se, entre altres coses, factors que fomenten i alimenten la baixa autoestima.

Les persones amb una baixa autoestima, solen interpretar d’una manera distorsionada el que realment són i el que valen, i a més, solen ser molt exigents amb tot el que fan, amb el que esperen en el seu dia a dia i de la seva forma de ser i actuar, amb el que, no se senten gratificats, es frustren i tot això alimenta la seva baixa autoestima.

 

Les persones amb baixa autoestima, en termes generals, solen tenir els següents trets:

 • No valoren els seus talents ni capacitats
 • Busquen reafirmació, és a dir, necessiten l’aprobació del altres per estar segures del que fan
 • tenen tendència a la insatisfacció
 • Manifesten certa dependència emocional
 • Hipersensibilitat a la crítica
 • Tenen por a donar la seva opinió
 • Tenen un desig excessiu per agrdar als altres
 • Es jutgen durament
 • Se senten culpables
 • Se exigeixen en excès
 • Tendeixen a la rigidessa
 • Busquen el reconeixement extern

Tenint en compte aquests factors, les persones amb baixa autoestima, freqüentment pateixen ansietat i tensió. Aquelles persones que tenen una autoestima positiva, tendeixen a fer front a les exigències del dia a dia d’una manera més satisfactòria, aconseguint bon resultats algunes vegades, i en altres no, però sent més capaces d’adaptar-se i acceptar-los adequadament, sense que això afecti en el seu benestar emocional. Si pel contrari, es té una baixa autoestima, és freqüent que ens sentim insegurs i ineficaces per a fer front qualsevol repte o situació quotidiana, el que produirà un augment de l’ansietat, i una valoració negativa o poc satisfactòria dels resultats. Això a la vegada generarà més ansietat i baixa autoestima.

La confiança en un mateix, implica acceptar les limitacions personals, volen millorar-les, a la vegada que utilitzem els punts forts personals, que tots tenim. La importància d’acceptar-se és la clau en el procés de formació de l’autoestima.

Un dels pilars de l’autoestima és l’assertivitat, entesa com la capacitat d’expressar les nostres opinió i desitjos d’una manera adequada, en el moment oportú i acceptant les conseqüències. En definitiva un respecte cap a les mateixes necessitats. Un “no” a temps, és un “sí” a la tranquil·litat i a l’autoconfiança. Ser fidels als nostres principis i necessitats, és un bon inici per ser assertius i per a tenir autoestima positiva. Les persones tenim responsabilitats, també tenim i mereixem el dret a mostrar-nos com som. Tal com em veig jo, és com em veuran els altres.

El nostre repte personal i major premi a la vida, no és el d’arribar a ser perfectes, sino acceptar positivament les meves imperfeccions, millorar-les i gaudir de les petites coses de la vida.

 

 

L’art d’estimar-se a un mateix