Aula Virtual

Podem dir que una mare o un pare amb frustracions de la infància, pot arribar a utilitzar al seu fill o filla en un intent d’omplir les seves necessitats insatisfetes.

Els petits com els adolescents tenen necessitats emocionals; sentir-se estimats en un entorn segur, sentir aprovació, sentir-se independent i amb control d’ell mateix i del seu ambient, però principalment sentir-se apreciat i valorat.

Si la persona adulta no es va sentir adequadament amada, segura, protegida, apreciada, valorada, acceptada i respectada abans de descendència, pot tractar d’usar al nen o nena ( i més tard a l’adolescent) per omplir les seves necessitats.

Per cobrir aquestes necessitats insatisfetes de respecte, la persona adulta podria tractar de demandar als seus fills i filles que la respectin. Per cobrir les de sentir-se estimada pot tractar de manipular a la seva filla o fill perquè faci el que ells consideren actes d’amor. I per sentir-se apreciats, poden tractar de malcriar al seu fill o filla, o racordar-los constantment totes les coses i tots els sacrificis que fan per ells.

És impossible que un fill o filla pugui cobrir les necessitats emocionals insatisfetes dels pares durant la infància i/o adolescència. Un infant no pot ser la persona que satisfaci les necessitats d’una persona adulta. Això, és un clar exemple de rols invertits.

Un nen o nena en aquesta situació se sent aclaparat/da, perquè s’afronta a una càrrega impossible, però intenta fer-ho el millor que pot. Els adolescents també hi hauran après que és impossible fer feliç als seus cuidadors. No importa el que hagin fet per tractar de fer-los feliços, sentiran que mai és suficient. Llavors comencen a sentir-se fracassat i això destrueix l’autoestima.

El comportament no adequat de la persona adulta causa danys emocionals i afecta el sentit del jo del nen o nena. Això inclou als progenitors que poden ser abusius (verbal, físic o sexualment) o bé són negligents amb les necessitats emocionals dels seus fills i filles.

Aquests patrons estan tan establerts que sovint se segueixen realitzen durant la vida adulta del nen o nena. Sovint queden com no reconeguts ni reconduïts.

 

Frustracions del pare i la mare reflectides a les peques?