Aula Virtual

 

La constant adquisició de coneixements és una de les característiques fonamentals de l’etapa infantil i juvenil. Existeixen diferències interpersonals en la facilitat o dificultat per a aprendre que determinen un ritma diferent de progressió i èxit escolar. Aquestes diferències interpersonals resulten de la interacció de l’entorn sociocultural del nen, el sistema educatiu i les inherents al mateix individu. Els trastorns específics d’Aprenentatge (TA) es troben entre les últimes i són una de les causes més freqüents de mal rendiment i fracàs escolar. Considerats en conjunt tenen una prevalença del 5-15% de la població en edat escolar. Actualment els sistemes educatius del nostre país contemplen els TA de forma molt deficitària. El risc de fracàs escolar dels nens amb TA és molt alt si no s’adopten les mesures adequades des dels primers cursos de l’escolaritat.

En aquest taller volen fer una breu introducció als diferents TA, perquè els pares i mares sigueu capaços de conèixer els principals signes d’alerta.

Trastorns específics d’aprenentatge