Aula Virtual

Els tallers de memòria són una eina molt útil per endarrerir tot el que és possible el deteriorament cognitiu. Si es realitzen de manera preventiva, arran que es detecten els primers oblits injustificats, molt millor.
En aquest taller fem psicoestimulació a partir de diferents activitats. Primer s’explica el procés d’envelliment neuronal: s’ha de saber quina és la causa per la qual es produeix un oblit perquè hi ha diferents tipus dels quals anomenem queixes de memòria. Evidentment, abans realitzem una valoració a cada persona i dels seus oblits.

Taller de memòria