Aula Virtual

La mort i la pèrdua són fets inherents a la vida i com a tal no podem evadir-lo, negar-lo o deixar de donar importància. Qui no ha viscut al llarg de la seva vida una pèrdua, més o menys propera, amb més o menys intensitat, o ha estat al costat d’una persona malalta? Com ha estat la nostra reacció, què hem fet? Quina és la nostra actitud? Moltes vegades la nostra reacció i actitud davant un fet que desconeixem és la de fugida, evitar o negar el que per nosaltres és desconegut i en molts dels casos amenaçant, ja que la mort no és res més que l’altra cara del significat a la vida. En els nostres temps la mort encara és un tema poc habitual de tractar, és un tema que costa treballar i afrontar; és important, fer aproximacions per arribar a què les persones s’entreguin a aquesta experiència que creiem que comportarà un gran canvi en l’àmbit personal, tant en els sentiments com les actituds , ajudant a afrontar i acceptar la mort amb una major tranquil·litat, respecte i serenor. Si el taller és per a mestres treballarem recursos per a poder fer servir amb el grup classe. Adaptarem el material del taller segons els públics.

Mort i dol
3h per adults. Dues hores per a infants
Taules i cadires, fulls i bolis per si es vol prendre alguna nota, pissarra.
Espai on es puguin posar en rotllana cadires per a tots els i les participants.
Mestres, famílies o directament als infants, fent un taller dins del grup classe.
60€/h