Aula Virtual

Per desenvolupar una intel·ligència emocional satisfactòria és precís treballar les emocions cada dia a l’aula. D’aquesta manera, nens i nenes coneixeran els seus sentiments, i el dels seus companys i companyes. Així aprendran a autoregular-se si és necessari.

Des que neixen, els nens i nenes són tot emocions. Cada un d’ells, compta amb la seva pròpia “motxilla d’emocions”. Aquesta motxilla el farà totalment diferent, i el farà sentir i percebre el món de diferents formes. És clau, que els mestres treballin les emocions des de l’aula.  Així els nens i nenes aprenguin a diferenciar les que senten ella i els altres, i també que poden posar paraules a allò que senten.

En aquest taller, ensenyarem com treballar l’empatia i l’assertivitat a l’aula amb l’objectiu de desenvolupar una bona intel·ligència emocional. Tot això farà  millorarà el rendiment acadèmic.

 

Gestionar emocions a l’aula