Aula Virtual

És una realitat en les aules de les nostres escoles el creixent nombre d’alumnes amb necessitats específiques especials per adquirir els aprenentatges. Les mestres i els mestres cada cop han de tenir més coneixements sobre les característiques de cada trastorn per a poder treballar dins de l’aula a l’hora que és atès tot el grup classe. És una tasca complicada i molts cops angoixant, perquè no es vol deixar a cap alumne sense l’atenció que li cal.
Amb aquesta formació per a mestres sobre necessitats específiques especials (altes capacitats, TDAH, trastorns de l’espectre autista, trastorns de conducta…), aprendrem les característiques específiques dels infants amb aquests perfils, així com dels senyals d’alarma que ens poden advertir d’un possible trastorn. També parlarem sobre estratègies i eines a l’hora de fer un acompanyament tant als infants com a les seves famílies.

Formació per a mestres en necessitats educatives especials.
A demanda, segons els trastorns que es vulguin treballar, en funció de la realitat de cada escola.
Taules i cadires, fulls i bolis per si es vol prendre alguna nota, ordinador i projector.
On es puguin posar en rotllana cadires per a tots els i les participants.
Mestres i equips directius.
60€/h