Aula Virtual

“Un logopeda és aquell al que acudeixes quan el teu fill o filla no pronuncia bé la erra”

Quantes vegades els logopedes hem sentit aquesta frase? I quantes persones creuen que la tasca dels logopedes és únicament aquesta? És important que es coneguin bé les funcions que té un logopeda i quins aspectes pot treballar, per així afavorir a totes aquelles persones que en algun moment de la seva vida puguin necessitar l’ajuda d’aquests professionals i potser no tinguin clar a on han d’anar. Per això, és necessari promocionar aquesta gran professió, i que la seva feina no es quedi limitada únicament a la rehabilitació d’una erra.

Per això volem compartir aquest vídeo, on es poden conèixer histories reals de persones que han conegut de primera mà l’actuació d’un logopeda i els beneficis que han pogut experimentar amb aquest tipus d’intervenció.

Conèixer una mica més de la logopèdia